Actualités

Een positieve balans

Het wordt tijd om de balans op te maken. Nu al kunnen we mooie cijfers vooruitschuiven!
We tellen op dit ogenblik voor stageseizoen 2015-2016:
- 2445 bezoeken aan de website www.centraledesstages.be (tegen 1547 bezoeken in 2014-2015)
- 39 ondernemingen die een (of meer) stageaanbiedingen hebben gepost (tegen 30 in 2014-2015)
- 88 studenten (tegen 51 studenten in 2014-2015)
- 51 stages aangeboden aan onze jongeren (tegen 38 stages in 2014-2015)
Wij danken vandaag andermaal de vele partners (bedrijven, scholen, studenten en lokale actoren) die het project ondersteunen en actief deelnemen aan de beroepsinschakeling van de jongeren uit onze wijken.